Lichtoptocht Info

Lichtoptocht 2019 Info

Op carnavalsmaondag um 19.00u  gut de well lichtoptocht wer van start.
Zun 60 moi verlichte creaties zulle wer àn ‘t publiek vurbeej trekke.

Start/route
Um 19.00u begint d’n optocht ter högte van de kruusing Papenbèk – Elbert Franssenstraot. Hier stöt ok de prinsewage van Prins Maarten I opgesteld.

Vervolg van de route dur de Papenbèk, richting Kasteellaan- Kienderbènkske, Sterrenbos-Vink, dan via Sterrenbos tot àn de Weverstraot, vervolg via Klokkemakerstraot, ´t Zand, Sterrenbos en wer de Elbert Franssenstraot.

De route eindigt dan wer beej het startpeunt, waor de optocht werd ontbonde.

Ànwonende
‘n Groeët dieël van Well zal vanaf 17:00u afgeslote werre.
Wannieër d’r familieleeje wille komme kieke, vraog ze dan, um ien ieder geval vur 17.00u ien Well te zien.
Ok hierbeej ‘t verzuuk, um de route autovrij te halde.

Publiek en sfeer
‘n Groeët dieël van de sfeer rondum Well-Lichtoptocht werd bepald dur ’t publiek.
D’r zulle genoeg gratis parkieërplatse rondum de route ànwezig zien.
Op diverse platse àn de route staon deskundige presentatore.
Zeej zulle de vurbeejtrekkende creaties vurzien van passend commentaar.
D’n optocht werd veuraf gegaon dur ‘n groep enthousiaste vrijwilligers die de welbekende ‘klingelbuul’ ànkondige.
Ge kunt hierien dan ‘n vrijwillige beejdrage gève, die ten goede zal komme àn de deelnemers.
De straote van Well zulle vanaf 19.00u pikkeduuster zien.
Àn de umwonende en publiek dan ok ’t verzuuk, um nevve de route vur sfeerverlichting te zurge of (carnavals)muziek te dreije!

Controle creaties/ veiligheid
Oons meense zien begonne mit ‘t bezuuke van de deelnemers en creaties.
D’r werd gelet op veiligheid, mar ok op afmètinge, mn. op de högte en veiligheid van de constructies (ok ien technische zin).

Vur de Lichtoptocht gelde dezelfde regels as vur de zondagoptocht
Hald ow dan ok àn de hieraover gemakte afsprake:
Nie tussedùr brandstof beej tenke
Gen alcohol onder de 18 jaor
Gen alcohol vur de chauffeurs
(goedgekeurde) brandblussers op de wage
<
Muziek vur en nao d´n optocht uut

Gen vervoer van persoeëne op de wage vur en nao d’n Optocht

Minimaal 2 persoeëne tijdens dun optocht langs de wage mit veiligheidshesjes.

Oproep àn alle deelnemers:
Ivm. de àngescherpte veiligheidsmaatregele, raoje weej ollie àn, de ollie toegezonde deelnemers informatie goed dur te neme!!

Uutreike ‘licht-blauw buukske’, startnummer en entreekartjes Lichtjesbal.
Op carnavalszaoterdag um 11.00u beej MFC de Buun..
Deenk dan àn d’n brief, den ge beej ’t afhale van ’t startnummer iengevuld ien mot levere.
Van iedere groep mot ok 1 persoëen ànwezig zien.
LET OP: Ziede hierbeej nie ànwezig, dan ok gen startnummer !!

Publiekspries
Ok dit jaor is d’r wer enne pries vur ‘t publiek.

Lichtjesbal

Dit start rond 21.00u ien MFC “de Buun”.
Ge kunt kartjes à € 5,- bestelle via de website of op tickets@maasjoerts.nl.
Mar ok àn de dagkassa zien kartjesà € 7,50 verkriegbaar.

Let wel OP is OP. As entreebewies werre wer polsbendjes uutgereikt.
DJ Frans van SBS sound en Ger Koch sound solution zulle zórg drage vur ’n geweldige sfeer.

!!GOED NIEUWS VOOR BEZOEKERS!!

Jullie hoeven dit jaar namelijk niet ver te lopen om bij de route te komen.

Dit omdat we een nieuwe parkeerplaats inrichten aan de Elsterendijk. (Huisnr. 11 voor TomTom)
Bereikbaar vanuit zowel richting Venlo als Nijmegen.
Dit is maar 180 meter lopen ipv de vroegere 1200 meter.

Deze parkeerplaats wordt beschikbaar gesteld door Dhr. Lenssen, ook bedanken wij Dhr. Hebben voor het jarenlang belangeloos beschikbaar stellen van zijn parkeerplaats.

N.b. De invalidenparkeerplaats bij Slagerij Ankersmit blijft in stand.

Vergèt verder nie alle ontwikkelinge te volge op de Facebook-pagina van Well-Lichtoptocht.

De commissie Wellicht weenst ollie veul plezier mit de vurbereidinge!!

 

Klik hier voor alle sponsoren CV de Maasjoerts

bergen logo2weeze logo2Garage van Wanroy

Klik hier vur alle sponsore CV de Maasjoerts

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.