Uutslage Zondag Optocht Well 2024


Klik HIER voor de vergroting

🔵⚪ Oonze prieswinnaars van de groeëte ZONDAGOPTOCHT!
➡ Ieërepries enkelingen: JEROEN VAN GOOL startnr. 36
➡ Ieërepries klène groepe: WEEJ TWIEË IK startnr. 53
➡ Ieërepries groeëte groepe: DE SCHUUPERS startnr. 24
➡ Ieërepries wages: GEN GEZICHT ’14 startnr. 56
Publiekspries: GEN GEZICHT ’14
Proficiat allemaol!

Carnavalskrant 2024


🤩 Heej is wer geheel volges tradisie as urste uutgereikt àn de prins…de CARNAVALSKRANT!
Prachtig, 100 pagina’s vol kluur en vol moie verhale!
En òk nog ‘s n extra biezondere edisie, namelijk, Femmie Schoenmakers ur 22ste!
Vur dit 2×11 jaor krantecommissie zien is zeej vandaag onderscheije!
Femmie dankewel vur ow ienzet vur de krant!
Za 3 feb 2024 komme de leeje beej ow àn de duuër um den krant te verkoeëpe.
Geniet d’r van!
Ziede nie thuus? Dan kunde de krant vanaf maondag 5 feb beej Vissers koeëpe.