Commissies

Commissies en ‘afdieëlinge’:

Carnavalsvereniging de Maasjoerts telt verschillende commissies en ‘afdieëlinge’, die ‘t bestuur ondersteune mit de ienvulling en uutvoering van dieëltake van de vereniging.

‘n Commissie bestöt uut mieërdere persoeëne, waorbeej eur take en bevoegdheeje zien vastgesteld dur ‘t bestuur.
Ieder bestuurslid het op ieën of àndere wieze ‘n directe ‘link’ nor tenminste ieën commissie en/of ‘afdieëling’, zedat hier ‘n optimale situatie ontstöt ten ànzien van besluutvörming.

Commissies Aoverzicht:

Bestuur CV de Maasjoerts
11-11 commissie
Zittings commissie
Schrieversgroep
Technische commissie
Geluid,licht,film,foto commissie
Jeugdcarnaval
Garde
Prinsebal commissie
Prinse commissie
Zondag optocht commissie
Lichtoptocht commissie
Krante commissie
Boere commissie
Loterij commissie
Ald Prinsencompeneej
Digitale media commissie
Prinsen receptie commissie

Reacties zijn gesloten.