Uutslage Zondag Optocht Well 2024

Uutslage Zondag Optocht Well 2024


🔵⚪ Oonze prieswinnaars van de groeëte ZONDAGOPTOCHT!
➡ Ieërepries enkelingen: JEROEN VAN GOOL startnr. 36
➡ Ieërepries klène groepe: WEEJ TWIEË IK startnr. 53
➡ Ieërepries groeëte groepe: DE SCHUUPERS startnr. 24
➡ Ieërepries wages: GEN GEZICHT ’14 startnr. 56
Publiekspries: GEN GEZICHT ’14
Proficiat allemaol!

Klik HIER voor: Uutslage Lichtoptocht Well 2024

Reacties zijn gesloten.