Carnaval 2020-2021: Geen nieuwe prinsen en grote evenementen

Komende carnaval geen nieuwe prinsen in de gemeente Bergen, zo laten alle betrokken partijen in de navolgende gezamenlijke verklaring aan ons weten.

De huidige omstandigheden en de inschatting die we gezamenlijk gemaakt hebben omtrent de huidige maatregelen en nabije toekomst, heeft de zes verenigingen doen besluiten om dit jaar geen nieuwe prinsen uit te verkiezen.
Met pijn in ons carnavalshart, maar tegelijkertijd handelend naar de realiteit van vandaag en de komende maanden, kunnen we iemand geen waardig prinsenjaar aanbieden.
Overvolle zalen, hossende mensen en felicitaties tijdens de recepties, het kan nu even niet.

In verband met het naderende carnavalsseizoen, hebben de gemeentelijke carnavalsverenigingen samen met de gemeente in een goed en constructief overleg de lijnen uitgezet voor het komende seizoen.

Geen carnaval was voor alle verenigingen geen optie, net zoals we kerstmis en oud op nieuw gaan vieren zal ook carnaval gevierd gaan worden.
Natuurlijk in een andere setting, ons houdend aan de op dat moment geldende maatregelen en mogelijkheden zullen we in overleg met elkaar en de gemeente zoveel mogelijk activiteiten ontplooien.
Sommige activiteiten zullen niet plaatsvinden, andere activiteiten zullen anders vormgegeven worden.
Misschien komen er wel nieuwe activiteiten op de kalender, alle mogelijkheden zullen tegen het licht gehouden worden met verantwoordelijkheid naar en respect voor, de corona maatregelen.

Voor onze jeugd en senioren gelden afwijkende maatregelen, deze zullen met betrokken verenigingen of commissies worden doorlopen samen met de gemeente.
Hierover is nu nog geen éénduidig antwoord gereed, maar zal ook niet al te lang op zich laten wachten.

In vele plaatsen horen we verschillende beslissingen over het laten trekken van de optocht.
Hierover willen wij nu nog geen definitieve beslissing maken.
In de 2e helft van december willen we maatregelen en mogelijkheden opnieuw afwegen om dan een weloverwogen besluit te vormen.

Op naar een gewijzigd maar even goed gezellig carnavalsseizoen, vasteloavend same! Maasjoerste Hoi!

CV de Bessembienders
CV de Erdmennekes
CV de Kuluut
CV de Maasjoerts
CV de Peijas
CV de Sukerpinnen
Gemeente Bergen (L.)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.