De Maasjoertse Lôtterij 2022-2023


Kômmende wèk kômme de leeje van De Maasjoerts beej ôw àn de duuër um de lôtte van de Maasjoertselôtterij te verkoeëpe.

Vur mar €6,00 per lôt màkte mar liefst 8 wèke lang (8 kieër dus!) kãns ôp enne hoofdpries van €70,00, ôp enne pries van €35,00 en enne van €24,00 en ôp mar liefst 6x€12,00 en 10x€6,00.

Ge ziet ’t….winne duude beej de Maasjoertselôtterij! 🥳

Reacties zijn gesloten.